Rettsutvikling : Kjendisers privatliv

Rettsutvikling : Kjendisers privatliv

Rettspolitisk debatt går ut på hva retten burde være. Her  er det et skille mellom rettspolitikk og gjeldende rett. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. tillegg til å styrke folks rettigheter mot overmakten.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.nettavisen.no

Rettsutvikling. Kjendisers privatliv. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.