Rettsutvikling : Mediene kan holdes ansvarlig for falske påstander

Rettsutvikling : Mediene kan holdes ansvarlig for falske påstander

Rettspolitisk debatt er en diskusjon på hva gjeldende rett burde være. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. I tillegg til å styrke folks rettigheter mot overmakten.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2018/01/08/195361360/mediene-kan-bli-juridisk-ansvarlig-hvis-de-kommer-med-falske-pastander

Rettsutvikling. Mediene kan holdes ansvarlig for falske påstander. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.