Rettsutvikling : Renessanse for vernet mot injurier i Norge

Rettsutvikling : Renessanse for vernet mot injurier i Norge

Rettspolitisk debatt er en diskusjon på hva gjeldende rett burde være. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. I tillegg til å styrke folks rettigheter mot overmakten.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen. 

Rettsutvikling. Renessanse for vernet mot injurier i Norge. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.