Ytringsfrihet Advokat : Facebook-innlegg opp for høyesterett

Ytringsfrihet Advokat : Facebook-innlegg opp for høyesterett

Personvern er en viktig menneskerettighet for å sikre den enkeltes personlige integritet og privatliv. Alle mennesker har rett til respekt for sitt hjem, familie- og privatliv. Du har rett til et privatliv som du selv kontrollerer- hvor du kan handle fritt uten tvang eller innblanding fra staten eller andre mennesker. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor personvern og privatliv. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.tv2.no/a/11116528/

Ytringsfrihet Advokat. Facebook-innlegg opp for høyesterett. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Arbeidsrett advokat i Oslo.