Advokat økonomisk kriminalitet : Frifinnelse i helerisak

Advokat økonomisk kriminalitet : Frifinnelse i helerisak

Økonomisk kriminalitet omfatter som oftest en rekke kriminelle handlinger som har profitt som motiv. Dette kan være skatte- og avgiftsunndragelser, brudd på konkurranselovgivning, korrupsjon, bedrageri, bestikkelser m.m. 

Saken nedenfor er håndtert av advokat Danielsen innenfor økonomisk kriminalitet. 

Advokat økonomisk kriminalitet Frifinnelse i helerisak. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Svindel.