Advokat økonomisk kriminalitet : Frifunnet for bedrageri

Advokat økonomisk kriminalitet : Frifunnet for bedrageri

Økonomisk kriminalitet omfatter som oftest en rekke kriminelle handlinger som har profitt som motiv. Dette kan være skatte- og avgiftsunndragelser, brudd på konkurranselovgivning, korrupsjon, bedrageri, bestikkelser m.m. 

Saken nedenfor er håndtert av advokat Danielsen innenfor økonomisk kriminalitet. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.nrk.no/innlandet/lante-penger-i-barnas-navn—frifunnet-i-lagmannsretten-1.13690283

Advokat økonomisk kriminalitet. Frifunnet for bedrageri. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen.