Advokat økonomisk kriminalitet : Frikjent for banksvindel

Advokat økonomisk kriminalitet : Frikjent for banksvindel

Økonomisk kriminalitet omfatter som oftest en rekke kriminelle handlinger som har profitt som motiv. Dette kan være skatte- og avgiftsunndragelser, brudd på konkurranselovgivning, korrupsjon, bedrageri, bestikkelser m.m. 

Saken nedenfor er håndtert av advokat Danielsen innenfor økonomisk kriminalitet. 

Delt fra den opprinnelige kilden : https://www.nettavisen.no/na24/lante-opp-penger-pa-annen-manns-eiendom/3423554299.html

Advokat økonomisk kriminalitet. Frikjent for banksvindel. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen.