Advokat økonomisk kriminalitet : Kjempet mot bank i åtte år

Advokat økonomisk kriminalitet : Kjempet mot bank i åtte år

Her er en sak innenfor økonomisk kriminalitet representert av Advokatfirmaet Danielsen & Co. som er speialister innen økonomisk kriminalitet, vurdering av saker og juridisk representasjon innen saker knyttet til økonomisk kriminalitet.

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/yv2por/storsvindler-med-id-tyveri-henrik-maatte-kjempe-i-aatte-aar-mot-banken

ID-Tyveri Utsatt for ID tyveri. Henrik Rekdal. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen.