Advokat økonomisk kriminalitet : Økokrim motsetter seg advokatskifte

Advokat økonomisk kriminalitet : Økokrim motsetter seg advokatskifte

Her er en sak innenfor økonomisk kriminalitet representert av Advokatfirmaet Danielsen & Co. som er speialister innen økonomisk kriminalitet, vurdering av saker og juridisk representasjon innen saker knyttet til økonomisk kriminalitet.

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.nettavisen.no/na24/fikk-ikke-skifte-advokat/592761.html

Advokat økonomisk kriminalitet. Økokrim motsetter seg advokatskifte. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen.