Advokat økonomisk kriminalitet : Skuespiller krevde 21 millioner i erstatning

Advokat økonomisk kriminalitet : Skuespiller krevde 21 millioner i erstatning

Økonomisk kriminalitet omfatter som oftest en rekke kriminelle handlinger som har profitt som motiv. Dette kan være skatte- og avgiftsunndragelser, brudd på konkurranselovgivning, korrupsjon, bedrageri, bestikkelser m.m. 

Saken nedenfor er håndtert av advokat Danielsen innenfor økonomisk kriminalitet. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.nettavisen.no/na24/skuespiller-krever-over-21-millioner-i-erstatning-fra-politiet/3423289395.html

Advokat økonomisk kriminalitet. Skuespiller krevde 21 millioner i erstatning. Per Danielsen. Advokat Danielsen & Co.