Skatteunndragelse​ : Angrep mot voldgiftsdom

Skatteunndragelse : Angrep mot voldgiftsdom

Voldgift er en form for privat rettergang der en tvist løses av en voldgiftsrett istedenfor av de alminnelige domstoler. Det er en prosess for å avgjøre en rettslig tvist hvis partene ikke kommer til enighet ved forhandlinger og heller ikke vil gå videre med saken videre for en domstol. Partene overlater avgjørelsen til en tredjeperson for å avgjøre en tvist i et rettsforhold. Denne avgjørelsen er endelig og uangripelig. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen løst gjennom voldgift. 

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.