Erstatningsrett: Erstatning etter mobbesak

Erstatningsrett: Erstatning etter mobbesak

Erstatningsrett er rettsområdet innenfor jussen hvor du kan ha krav på erstatning for et tap eller en skade du har blitt utsatt for. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor erstatningsrett.

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.indre.no/morten-krever-erstatning-og-oppreisning-etter-mobbesak-den-mest-spesielle-saken-jeg-har-vart-borte-i/s/5-25-415054

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.