Ærekrenkelse. Høyesteretsdommer sa han ble forgiftet. Nå varsler kona søksmål.

ærekrenkelse. Jens Edvin Andreassen Skoghøy Forgiftning. Høyesterettsdommer sa han ble forgiftet. Nå varsler kona søksmål.

Vårt firma representerer nå Høyesterettsdommer Skoghøys fraseparerte kone Nataliia i injuriesak mot ham. Skoghøy har beskyldt vår klient urettmessig for å ha forsøkt å drepe ham med gift, og det vurderes derfor igangsatt rettssak mot ham. Saken har vakt stor oppmerksomhet i media.

Advokat Linnéa Tereza Karlberg uttaler at det skal være likhet for loven og reagerer sterkt på at en person i så høy stilling vil synke så lavt at han rykker ut i media med så alvorlige anklager mot vårt firmas klient. Det burde han holde seg for god til, kommenterer advokat Karlberg.

Høyesterettsdommer sa han bleforgiftet: Nå varsler kona søksmål

ærekrenkelse. Jens Edvin Andreassen Skoghøy Forgiftning. Høyesterettsdommer sa han ble forgiftet. Nå varsler kona søksmål.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *