Høyesterettsdommer varsles om søksmål av ekskone for ærekrenkelse

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Høyesterettsdommer varsles om søksmål av ekskone for ærekrenkelse

Vårt firma representerer Nataliia Andreassen Skoghøy. Hun varsler søksmål mot sin tidligere ektemann, høyesterettsdommer Jens Skoghøy, for beskyldninger om drapsforsøk med gift. Saken har vakt stor oppmerksomhet i media, og advokat Linnéa Theresa Karlberg reagerer på at en person i så høy stilling har gått til media for å anklage vår klient.

– Han burde ha holdt seg for god til å komme med slike alvorlige beskyldninger uten bevis, kommenterer Karlberg. Hun mener det er makeløs maktarroganse å tro at man kan beskylde en annen person for noe så alvorlig uten å få konsekvenser.

Krever oppreisning og erstatning for ærekrenkelse

 

Nataliia Skoghøy har gjentatte ganger uttalt at hun ikke har forsøkt å forgifte sin tidligere ektemann, og at det kun er noe han finner på.

– Når man hevder noe slikt, bør man i det minste kunne vise hvilken gift som skal være brukt. Han spiller skittent, og bruker navnet og posisjonen slik at folk skal tro ham, uttalte hun til VG i august i fjor. 

Som følge av den alvorlige uttalelsen har Skoghøy valgt å gå rettens vei. Hun ønsker en erstatning for ærekrenkelsen, noe høyesterettsdommeren tydelig har sagt at han ikke er villig til å gå med på. Dermed belager begge parter seg på en rettssak.

Skuffet over forliksrådet

I fjor sommer sa Jens Skoghøy til Nordlys at saken er for kompleks for forliksrådet, som er det laveste leddet i rettssystemet. I etterkant av uttalelsen bestemte forliksrådet å innstille saken. Vår erstatningsadvokat Karlberg reagerer på avgjørelsen:

– Nå oppleves det litt som at forliksrådet gjør som [Jens] Skoghøy dikterer. De tør ikke å ta en selvstendig beslutning, har Karlberg tidligere uttalt til Advokatbladet. 

Karlberg mener det finnes mange gode eksempler der forliksrådet behandler krevende injuriesaker på en god måte. Dermed ligger vurderingen på om de skal ta saken videre til tingretten eller ikke. 

Krever to millioner kroner

Etter beskyldningene om at kvinnen har forsøkt å forgifte sin tidligere ektemann, har politiet etterforsket beskyldningene og henlagt saken. Karlberg forteller at det ikke finnes noe bevis som støtter Jens Skoghøys uttalelser.

– Jeg mener at han har gått langt utover ytringsfrihetens grenser, sier advokaten. 

Nataliia Skoghøy krever to millioner kroner i oppreisning fra sin tidligere ektemann. Karlberg mener beløpet er forsvarlig med tanke på at den tidligere høyesterettsdommeren er godt klar over ytringsfriheten:

– Det er et høyt erstatningskrav, men dette er en enestående sak fordi det er en høyesterettsdommer som har kommet med disse uttalelsene. Dette er en person som har god kunnskap om hva han kan og ikke kan si i norske medier, har Karlberg tidligere uttalt.

Til tross for forliksrådets beslutning om å innstille saken, er Karlberg fremdeles positiv. Hun er sikker på at rettferdigheten vil seire til slutt og at Nataliia Skoghøy vil bli tilstrekkelig erstattet for ærekrenkelsen hun er utsatt for.

Utsatt for ærekrenkelse? Få hjelpen du trenger!

Både privatpersoner og selskaper har rett til å få beskyttet sin integritet og æresfølelse. Har du blitt utsatt for ærekrenkelse, for eksempel hatefulle ytringer på nettet eller usanne påstander i media? Eller er du blitt anklaget for å ha krenket noen? Da kan du få juridisk bistand hos en ærekrenkelsesadvokat.

Eksempler på ærekrenkelser er:

  • Direkte anklager
  • Hatefulle ytringer
  • Usanne påstander
  • Falske rykter
  • Yrkesmessig nedvurdering

Vårt firma har lang og bred erfaring med ærekrenkelser og har representert rundt halvparten av alle ærekrenkelsessaker i Norge. Dette gjelder alt som omfatter ytringer som kan krenke en annens æresfølelse eller omdømme, inkludert ærekrenkelser på nettet

Vi har ført flere ærekrenkelsessaker enn noen andre advokatfirmaer i Norge, og vi er stolte av å ha hjulpet mange klienter til å få oppreisning for ærekrenkelser. Vi er opptatt av å gi våre klienter den best mulige bistanden og vil alltid kjempe for deres rettigheter. Sammen vil vi kunne vurdere om du har krav på erstatning og oppreisning.

 

[Kontakt oss her for en uforpliktende samtale]

Hvor mye kan man få i erstatning for ærekrenkelse?

Dersom du er blitt utsatt for ærekrenkelse, kan du få erstatning etter skadeserstatningslovens § 3-6 a. Dette inkluderer både økonomisk og ikke-økonomisk tap. Erstatningen og oppreisning fastsettes ut fra rimelighetens grenser, basert på graden av ærekrenkelsen og sakens omstendigheter. 

For å få en kvalifisert vurdering av din situasjon, bør du kontakte en ærekrenkelsesadvokat som kan gi nødvendig informasjon om ærekrenkelser og injurier. For å få en kvalifisert vurdering, kan våre ærekrenkelsesadvokater gi deg bistand i saken

Ofte stilte spørsmål

Hvem representerer Nataliia Andreassen Skoghøy?

Linnéa Theresa Karlberg, fra advokatfirmaet Danielsen & Co, representerer Skoghøy. Kvinnen saksøker sin tidligere ektemann og høyesterettsdommer Jens Skoghøy for beskyldninger om drapsforsøk med gift.

Hvorfor krever Nataliia Skoghøy erstatning for ærekrenkelse?

Nataliia Skoghøys tidligere ektemann Jens Skoghøy har gjentatte ganger beskyldt henne for å ha forsøkt å forgifte ham. Dette er grove påstander. Derfor krever hun oppreisning og erstatning for ærekrenkelse.

Hvor mye saksøkes Jens Skoghøy for?

Nataliia Skoghøy, hans tidligere kone, krever to millioner kroner i oppreisning etter å ha blitt beskyldt for å ha forsøkt å forgifte ham.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *