Ærekrenkelse og rettslige konsekvenser

ærekrenkelse

Den kontroversielle festboken

Danse- og underholdningsverdenen i Oslo har nylig vært vitne til en juridisk konfrontasjon som setter søkelyset på den kontroversielle boken “Bårdar Showbiz – 85 år med dans og underholdning.” 

Etter lanseringen av boken har en tidligere ansatt saksøkt forfatteren, forlaget og nøkkelpersoner som nevnes i boken for ærekrenkelse.

ærekrenkelse

Anklager om ærekrenkelse

“Bårdar Showbiz – 85 år med dans og underholdning” kom ut i forbindelse med Bårdars Danseinstitutts 85-årsjubileum i fjor. Den hadde som formål å dokumentere og reflektere over instituttets historie. Boken inkluderte en mengde anekdoter og beretninger fra instituttets tidligere år. Oslos ordfører, Marianne Borgen, beskrev boken som en utforskning av danse- og musikkhistorien i Oslo. 


Imidlertid har boken også enkelte kontroversielle elementer, spesielt i et av de siste kapitlene med tittelen “Cell Block Tango.” Dette kapitlet tar for seg en rettssak som involverte Bårdar Akademiet, en akademisk avdeling av danseinstituttet, og deres tidligere styreleder, Ola Lindseth, som går tilbake til 2006. Selv om saken hadde fått noe oppmerksomhet i mediene, forårsaket den også uenigheter og splittelser innad i dansemiljøet tilknyttet Bårdar.

Cell Block Tango

Konflikten dreier seg hovedsakelig om påstander som fremkommer i kapittelet “Cell Block Tango”. Dette kapittelet fokuserer på konflikten som oppstod i forbindelse med overføringen av eierskapet til Bårdar Akademiet til en stiftelse. Denne overføringen ble initiert av den tidligere styrelederen, Ola Lindseth. Lindseth tapte rettssaken i spørsmålet om eierskapet, og forfatteren, Johan Osuldsen, har hovedsakelig intervjuet seierherrene i saken, ekteparet Hilde og Freddy Haugan, som grunnla og driver skolen.


I denne forbindelse ga ekteparet Haugan uttrykk for kritikk angående den tidligere ansatte som nå har saksøkt for ærekrenkelse. De hevder at vedkommende ble forledet av Lindseth, og kort tid etter rettssaken begynte en konkurrerende virksomhet som tiltrakk pedagoger fra Bårdar-systemet.

Søksmål for ærekrenkelse

Den tidligere ansatte som er omtalt i boken, tok saken til retten og har saksøkt forfatteren Johan Osuldsen, forlaget Kolofon Forlag AS, samt ekteparet Haugan for påstått ærekrenkelse. Saksøkeren hevder at han er blitt ærekrenket som følge av påstandene som er fremsatt i boken, og kravet om erstatning beløper seg opptil 2.5 millioner kroner.

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Ærekrenkelse og rettslige konsekvenser

Advokat Linnéa Tereza Karlberg representerer saksøkeren og påpekte i sitt sluttinnlegg at både forfatteren og forlaget må ta ansvar for spredningen av påstandene om ærekrenkelse. Karlberg hevder at forfatteren og forlaget aktivt har delt og markedsført påstandene om at saksøkeren opptrådte som en “utro tjener” i forhold til de saksøktes egne interesser, og at dette har medvirket til ærekrenkelse.

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Ærekrenkelse og rettslige konsekvenser

Konklusjon:

Den juridiske konflikten knyttet til boken “Bårdar Showbiz – 85 år med dans og underholdning” er en uventet konflikt i danse- og underholdningsverdenen i Oslo. Utfallet av rettssaken kan få store konsekvenser for personene som er berørt, og kan legge grunnlaget for hvordan liknende saker behandles i fremtiden. Det blir interessant å se rettens vurdering av ærekrenkelsen, og konsekvensene dette kan ha for danseinstituttets omdømme og fremtid.


For mer informasjon om ærekrenkelse og injurier, besøk Advokatfirmaet Danielsen & Co.

Vil du vite mer om oss og vårt engasjerte team av advokater, besøk vår side.


Hvis du har spørsmål om denne saken eller trenger juridisk bistand, ikke nøl med å kontakte

oss. Vi er her for å hjelpe deg med dine juridiske behov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *