Erstatning for ærekrenkelse | Ærekrenkelsessak mellom to ideelle organisasjoner

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Erstatning for ærekrenkelse | Ærekrenkelsessak mellom to ideelle organisasjoner

I det siste har to organisasjoner, Arken Care og Pinnsvinhjelpen, som begge arbeider for å redde utrydningstruede pinnsvin, befunnet seg i en intens konflikt. Saken har eskalert til rettssalen, hvor Pinnsvinhjelpen krever 400.000 kr i oppreisning fra Arken Care for ærekrenkende ytringer.

Dette er en sak som bringer opp spørsmål om ærekrenkelse, ærekrenkelsesrett og rollen til advokater i slike situasjoner.

Viktige punkter i artikkelen:

  • Ærekrenkelse og denne sakens natur
  • Langsiktige følger for Pinnsvinhjelpen
  • Rollen til ærekrenkelsesadvokater
  • Hvorfor velge Advokatfirmaet Danielsen & Co. som din ærekrenkelsesadvokat

Ærekrenkelse og denne sakens natur

Ærekrenkelse oppstår når en person eller organisasjons rykte blir skadet gjennom falske eller fornærmende uttalelser. I dette tilfellet har Arken Care publisert ærekrenkende meldinger mot Pinnsvinhjelpen på sosiale medier. Ærekrenkelse på internett skjer oftere og oftere i dagens samfunn, så også i dette tilfellet. 

Beskyldningene fra Arken Care har blant annet vært :

  • “Pinnsvinhjelpen svarer ikke når folk ringer.”
  • “Pinnsvinhjelpen gir dårlige råd.”
  • “Pinnsvinhjelpen “dreper” pinnsvin gjennom ovennevnte råd.”

Disse beskyldningene er ikke bare feil, men de vil også kunne påvirke omdømmet til Pinnsvinhjelpen langt inn i fremtiden. Ærekrenkelsesretten er derfor en viktig institusjon for å beskytte Pinnsvinnhjelpen og andre lignende organisasjoner mot skadelige påstander som truer nettopp dette.

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Erstatning for ærekrenkelse | Ærekrenkelsessak mellom to ideelle organisasjoner

Langsiktige følger for Pinnsvinhjelpen

Når det blir fremsatt uriktige påstander kan det, som nevnt over, henge over den krenkede i lang tid. Pinnsvinhjelpen, som bare er ute etter å hjelpe utrydningstruede pinnsvin, må nå bruke tid og ressurser de kunne brukt på kjernesaken sin til å forsvare seg selv mot anklagene fra Arken Care.

Ærekrenkelse, selv om man er uskyldig, vil gi en omdømmesvikt som over tid må bygges opp igjen. Arken Care har rettet kritikk mot Pinnsvinshjelpens evne til å hjelpe de små dyrene, og selv om kritikken er grunnløs og urettferdig, kan den påvirke givergleden til nordmenn som ønsker å donere til hjelp av pinnsvin. Det er ingen av organisasjonene tjent med.

Rollen til ærekrenkelsesadvokater

Ærekrenkelsesadvokater fungerer som talspersoner for klientenes interesser og forsvarer deres rykte når det har fått uriktige påstander rettet mot seg. De bidrar til strategi og argumentasjon, sikrer rettferdig behandling, god rådgivning og en passende økonomisk kompensasjon.

I dette tilfellet ble kravet for erstatning for ærekrenkelse satt til 400.000 kr.

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Erstatning for ærekrenkelse | Ærekrenkelsessak mellom to ideelle organisasjoner

Hvorfor skal man søke profesjonell rådgivning hos Advokatfirmaet Danielsen & Co sine ærekrenkelsesadvokater?

I saker som denne blir erfarne ærekrenkelsesadvokatfirmaer viktige rådgivere og partnere, og deres innsats blir avgjørende for å sikre rettferdighet for de som lider under ærekrenkende påstander. 

Les her om du ønsker å vite mer om hva du kan gjøre dersom du har blitt anklaget for ærekrenkelse.

Her finner du spørsmål rundt erstatning for ærekrenkelse.

I Advokatfirmaet Danielsen & Co. kan våre spesialiserte ærekrenkelsesadvokater gi deg personlig oppfølging og hjelp om du føler du har blitt utsatt for ærekrenkelse. Vi vil gi deg nøye informasjon om dine rettigheter og muligheter i et eventuelt oppgjør. Vi driver i hele landet, så vel som i utlandet, og kan også opptre som ærekrenkelsesadvokat på internett.


Vi har lang erfaring og har hatt mange saker med innenfor temaet ærekrenkelsesrett og er bransjeledende på området-  For mer informasjon, besøk vår informasjonsside om våre tjenester som ærekrenkelsesadvokat.

Vil du vite mer om oss og vårt engasjerte team av advokater, besøk siden om oss.

Jus kan endre seg over tid, og dette må ikke anses som konkret rådgivning. For rådgivning, kontakt oss.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *