Skatteadvokat – hvordan vi hjalp en klient med skattefritak for sidebygning

skatteadvokater

Du har kanskje hørt at utleie av bolig er skattefritt, og at det er et lukrativt marked å gå inn i dersom du ønsker noen ekstra tusen på konto i måneden. At utleie er skattefritt er dog en sannhet med modifikasjoner. Skatteplikt avhenger faktisk av flere forhold, som lengde på kontrakt, størrelse på utleieenhet og dens formål. 

Skatteetaten kan kreve en redegjørelse for skattefritak i skattemeldingen, og i slike tilfeller kan det være klokt å søke råd fra en erfaren skatteadvokat

Advokatfirmaet Danielsen & Co. har lang erfaring med skatterett og kan bistå med rådgivning om skatt, selvangivelse/skattemelding, samt operere som skatteplanleggingsadvokat for enkeltpersoner eller bedrifter.

Leser du videre vil du lære mer om hvordan vi hjalp en klient i dialog med Skatteetaten i sin redegjørelse om hvorfor han/hun skulle få fritak for skatt på grunn av en sidebygning med tjenende funksjon.

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Skatteadvokat – hvordan vi hjalp en klient med skattefritak for sidebygning

Hva må det tas høyde for i en situasjon ved skattefri utleie av egen bolig?

I utgangspunktet er det tre kriterier man må oppfylle for skattefri utleie av egen bolig:

  • Under halvparten av utleieverdien av arealet i boligen må være leid ut. 
  • Du leier ikke ut mer enn én familieleilighet i tillegg til din egen bopel.
  • Bruttoinntekten på utleie er på under 20.000 kroner i kalenderåret. 

Dette er regler som gjelder i majoriteten av sakene, men det er også andre faktorer som spiller inn.

Advokathjelp til selvangivelse: Bakgrunn for vår sak i Advokatfirmaet Danielsen & Co. 

Vår klient kontaktet våre skatteadvokater og ønsket rådgivning på supplerende opplysninger til selvangivelsen.

Klienten eier en eiendom som består av hovedbygning, sidebygning og garasje. Klienten bor, og bruker hovedbygningen og garasjen, mens sidebygningen er utleid. Selv om sidebygningen står på klientens eiendom, er det ikke nødvendigvis slik at skattelovens regler regner den som en del av hovedbygningen.

Avgjørende faktor i en slik situasjon er hvorvidt denne sidebygningen har en tjenende funksjon for hovedhuset. For å illustrere hva en “tjenende funksjon” er, kan vi se på dette eksempelet:

Du eier to eneboliger på samme tomt. Du leier ut den ene, og bor i den andre. Her har ikke eneboligen du leier ut noen tjenende funksjon for hovedhuset, og skal derfor beskattes. En tommelfingerregel man kan bruke er “Står dette bygget godt alene hvis man fjerner hovedhuset?”.

En enebolig vil stå fint alene uten hovedhuset. Det vil ikke et stabbur, et anneks eller en bod gjøre. Disse er derfor å regnes som bygninger med tjenende funksjon for hovedhuset.

Klienten vår hadde, på grunn av plassmangel i hovedbygning, en avtale med leieboer om at veranda og kjellerareal i utleieenhet skulle brukes til å oppbevare byggematerialer, hagemøbler og hageredskaper.

Vurderingen fra skatteadvokat i Advokatfirmaet Danielsen & Co.

I skattelovens øyne behandles hver bygning separat. Vår oppgave var å argumentere for at sidebygningen hadde en tjenende funksjon og derfor skulle vurderes under ett med hovedbygningen.

 SKATTEADVOKAT

For at det man skal få medhold i at sidebygget har en tjenende funksjon, må noen kriterier oppfylles:  

  • Sidebygningen må tilby en funksjon som hovedbygningen ikke kan tilby i tilstrekkelig omfang.
  • Det må være et utstrakt behov for denne lagringsplassen. Man kan altså ikke lagre noe der som man kunne lagret et annet sted, og forvente skattefritak.

Vår skatteadvokats vurdering og rådgivning ble som følger:

Etter grundig gjennomgang ble det konkludert med at sidebygningen hadde en betydelig tjenende funksjon for hovedbygningen. Den dekket nødvendig lagringsplass som hovedbygningen ikke kunne tilby, og leieavtalen spesifiserte klart at klienten hadde rett til å bruke visse områder til personlig lagring.

Videre må det vurderes hvor stort behov hovedboligen har for den tjenende bygningen. Med åtte bygninger på eiendommen, inkludert garasje med begrenset oppbevaringsplass, er det nødvendig med tilstrekkelig lagringsplass. Sidebygningen dekker dette behovet.

Konklusjon

I Advokatfirmaet Danielsen & Co. vurderte vi dermed at sidebygningen betraktes som en tjenende bygning med betydelig funksjon for hovedboligen. Utleien av sidebygningen anses dermed ikke som skattepliktig.

Vi har lang og utstrakt erfaring innenfor advokattjenester innen temaet skatt og beskatning. For mer informasjon, besøk vår informasjonsside om våre tjenester som skatteadvokat.

Vil du vite mer om oss og vårt engasjerte team av advokater, besøk siden om oss.

Hvis du har spørsmål om denne saken eller trenger juridisk bistand, ikke nøl med å kontakte oss. Vi er her for å hjelpe deg med dine juridiske behov.

Jus kan endre seg over tid, og dette må ikke anses som konkret rådgivning. For rådgivning, kontakt oss.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *