Når ord blir dyre | Erstatning for Ærekrenkelse

Lierposten Påsche

En nylig dom i Buskerud tingrett har satt fokus på ærekrenkelser. I dette tilfellet ble de begått av kommunalsjef i Lier kommune og kommunen selv mot en ansatt. Den ansatte, Morten Påsche, jobbet på et lokalt sykehjem ved navn Fosshagen. 

Både kommunen og kommunalsjefen selv måtte betale betydelige erstatningsbeløp til Påsche, hvilket viser behovet for en ærekrenkelsesadvokat dersom du blir utsatt for ærekrenkelse.  I denne artikkelen vil vi se nærmere på saken og hvorfor du bør søke hjelp hos Advokatfirmaet Danielsen & Co. sine æreskrenkelsesadvokater om du har blitt utsatt for dette. 

Saken har vært ute i offentligheten, og vi bruker derfor navn på de involverte partene.

Viktige punkter i artikkelen:

  • Sakens bakgrunn
  • Erstatning og behov for ærekrenkelsesadvokat
  • Anklaget for ærekrenkelse: En påkjenning.
  • Rollen til en ærekrenkelsesadvokat
  • Hvorfor velge Advokatfirmaet Danielsen & Co. som din ærekrenkelsesadvokat

Sakens bakgrunn

Morten Påsche, tidligere mellomleder ved Fosshagen, saksøkte Lier kommune og kommunalsjef Hanne Stubberud for ærekrenkelse. Påsche vant fram i retten, og dommen har pålagt erstatningssbeløper på 150.000 kroner for kommunen og 50.000 kroner for kommunalsjef Stubberud.

Saken omhandler tre ærekrenkende utsagn publisert i Lierposten angående påstått seksuell trakassering mot kvinnelige ansatte. Disse uttalelsene kunne ikke direkte knyttes til Påsche. Man kunne likevel, basert på informasjonen Stubberud delte med Lierposten, relativt enkelt tolke hvem det gjaldt gjennom arbeidstittel, kjønn og arbeidsplass. Uttalelsene fikk betydelige konsekvenser for hans omdømme og æresfølelse. Retten konkluderte med at Stubberud handlet uaktsomt, og erstatningsansvaret ble derfor pålagt både kommunen og kommunalsjefen.

Hva er ærekrenkelse? 

Ærekrenkelse defineres som “handlinger eller uttalelser som skader en persons ære, omdømme eller verdighet”. Dette kan omfatte falske beskyldninger eller andre handlinger som kan føre til at en persons rykte blir svekket. 

Ærekrenkelse kan være både ytringer og handlinger, og skjer i majoriteten av tilfellene gjennom en av disse handlingene:

  • Sjikanerende ærekrenkelse: Dette omfatter fornærmende eller krenkende ytringer som ikke nødvendigvis er usanne, men som likevel skader en persons omdømme.
  • Falsk ærekrenkelse: Dette innebærer spredning av usanne påstander eller informasjon som skader en persons rykte.
Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat |  Når ord blir dyre | Erstatning for Ærekrenkelse

Erstatning og behov for ærekrenkelsesadvokater:

Påsche fikk i denne saken hjelp av Linnéa Tereza Karlberg fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. Gjennom mange år har Advokatfirmaet Danielsen & Co. hatt omtrent halvparten av alle ærekrenkelsessaker i Norge. Behovet for ærekrenkelsesadvokater med så mye erfaring som dette viser seg når man ser beløpene som er pålagt i erstatning. I dette tilfellet var det en total sum på 200.000 kr, men som videre lesning skal vise: Penger er ikke alt.

Det er en påkjenning  å bli anklaget for æreskrenkelse.

Påsche, som ble tilkjent erstatning for svekket æresfølelse og omdømme, må fortsatt leve med at informasjonen Lier kommune og kommunalsjefen ikke skulle ha delt, ble nettopp dette. Informasjon om ham som ikke burde komme ut, så offentlighetens lys. 

Påsche var under rettsakens behandling sykmeldt. Når han skal tilbake i arbeid er hans arbeidsgiver den ene dømte parten, Lier kommune. Den andre dømte parten, Hanne Stubberud, skal være Påsches overordnede. 

 I et intervju med Lierposten etter dommen falt, sa Påsche at han så på det som problematisk å forholde seg til en leder som har stått i bresjen for alt han har gått gjennom.

Med andre ord vil denne saken følge han inn i fortsettelsen av hans arbeidsliv.

Rollen til en ærekrenkelsesadvokat

Dette er en stor sak, som fikk mye oppmerksomhet i lokalmedia. Å manøvrere gjennom profilerte saker krever en dyktig ærekrenkelsesadvokat, noe Påsche hadde i denne saken. 

Rollen til ærekrenkelsesadvokaten vil være å sikre rettferdighet og oppreisning for den krenkede gjennom god veiledning og rådgivning.

Vi ønsker et samfunn uten ærekrenkelsessaker. Denne dommen oppfordrer organisasjoner, som Lier kommune, så vel som privatpersoner, om å være nøye med informasjonsformidling. Nødvendige forbehold må være til stede med tanke på personvern i alt som kommuniseres.

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat |  Når ord blir dyre | Erstatning for Ærekrenkelse

Hvorfor søke profesjonell rådgivning hos Advokatfirmaet Danielsen & Co sine ærekrenkelsesadvokater?

I saker som denne erfarne ærekrenkelsesadvokatfirmaer viktige rådgivere og forsvarere, og deres innsats blir avgjørende for å sikre rettferdighet for de som lider urettmessig under ærekrenkende påstander. 

Les her om du ønsker å vite mer om hva du kan gjøre dersom du har blitt anklaget for ærekrenkelse?

Her finner du spørsmål rundt erstatning for ærekrenkelse.

I Advokatfirmaet Danielsen & Co. kan våre spesialiserte ærekrenkelsesadvokater gi deg personlig oppfølging og hjelp om du føler du har blitt utsatt for ærekrenkelse. Vi vil gi deg nøye informasjon om dine rettigheter og muligheter i et eventuelt oppgjør. Vi driver i hele landet, så vel som i utlandet, og kan også opptre som ærekrenkelsesadvokat på internett.
Vi har lang erfaring og har hatt mange saker med innenfor temaet ærekrenkelsesrett.  For mer informasjon, besøk vår informasjonsside om våre tjenester som ærekrenkelsesadvokat.

Vil du vite mer om oss og vårt engasjerte team av advokater, besøk siden om oss.

Jus kan endre seg over tid, og dette må ikke anses som konkret rådgivning. For rådgivning, kontakt oss.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *