Familierett – Advokatfirmaet Danielsen & Co. – Skoghøy-saken

Familierett

I møte med juridiske tvister mellom ektefeller blir familieretten en viktig arena for å løse konflikter, dele eiendom og avgjøre økonomiske spørsmål. En aktuell sak som kaster lys over kompleksiteten i slike saker, er konflikten mellom Nataliia Skoghøy og hennes fraseparerte ektemann, den tidligere høyesterettsdommeren Jens Edvin A. Skoghøy.

Saken er offentlig kjent, og har vært nevnt i flere store, norske aviser. Vi bruker derfor navn på deltagende parter. 

Bakgrunn for saken

I 2020 ga Nataliia og Jens Edvin A. Skoghøy sitt “ja” til hverandre, og ekteskapet var et faktum. Gleden ble kortvarig, da ekteskapet kun varte i to år og åtte måneder. 

I desember 2022 tok forholdet en ny vending. Jens Edvin A. Skoghøy hevdet offentlig at han var blitt forgiftet av sin ekskone, Nataliia. Anklagene var så alvorlige at politiet åpnet en sak for å vurdere påstandene. Saken ble henlagt på grunn av manglende bevis.

Konflikten har satt i gang en rekke hendelser som går utover personlige uenigheter, og omfatter også komplekse juridiske spørsmål knyttet til familierett og familielovgivning.

Sakens juridiske elementer

Nataliia Skoghøy søker nå et ektefellebidrag etter separasjonen.

Kravet er delvis begrunnet i forgiftningsanklagene rettet mot henne og det faktum at hun kom til Norge for under tre år siden. 

I henhold til norsk familielov kan en ektefelle kreve bidrag fra den andre hvis evnen til å forsørge seg selv har blitt svekket som følge av ekteskapet eller omsorg for barna. Ektefellebidrag er aktuelt i situasjoner der en ektefelle ikke har hatt inntekt i løpet av samlivet, og forventningen er at vedkommende skal forsøke å ta arbeid og tjene egne penger etter samlivsbruddet.

I tillegg til ektefellebidraget blir saken komplisert av skifteoppgjøret, der Nataliia hevder rett til en andel av formuesøkningen i løpet av ekteskapet. 

Jens Edvin A. Skoghøy har avvist ethvert økonomisk oppgjør og trakk samtidig tilbake den økonomiske garantien for Nataliias oppholdstillatelse, noe som potensielt kan føre til at hun blir kastet ut av landet.

Skittent oppgjør setter Nataliia i en sårbar posisjon.

Nataliia befinner seg dermed i en sårbar posisjon, ikke bare som følge av ekteskapets oppløsning, men også på grunn av de alvorlige anklagene som rettes mot henne. Hun blir blant annet offentlig anklaget for å være en drapskvinne, en beskyldning som politiet ikke kan bevise. Det er likevel en anklage som henger over henne over tid.

Den midlertidige oppholdstillatelsen hennes har blitt delvis trukket tilbake av Utlendingsdirektoratet, og dette, kombinert med pågående konflikter og krig i hjemlandet, gjør situasjonen hennes desto mer utfordrende.

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Familierett - Advokatfirmaet Danielsen & Co. - Skoghøy-saken

Hennes advokat, Linnéa Tereza Karlberg, er klar på at det som var et normalt skifteoppgjør har blitt til et “skittent oppgjør”. Begrunnelsen er rett og slett at Jens Edvin A. Skoghøy forsøker å svekke Nataliias juridiske stilling ved å trekke tilbake økonomisk støtte og utfordre hennes oppholdstillatelse.

Familierett – et komplekst tema.

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Familierett - Advokatfirmaet Danielsen & Co. - Skoghøy-saken

Denne saken viser hvordan familieretten kan være full av juridiske kompleksiteter. I dette tilfellet gjennom  anklager om forgiftning og forsøk på utvisning blir vevd sammen med krav om ektefellebidrag og skifteoppgjør.
Samtidig illustrerer den hvordan rettslige avgjørelser kan ha dype samfunnsmessige implikasjoner, spesielt når de involverer offentlige og profilerte personer. Her: en tidligere høyesterettsdommer.

En nøkkelutfordring i saker som dette er å finne en balanse mellom beskyttelsen av partenes rettigheter og å sikre en rettferdig og rimelig løsning. Familier kan også bestå av flere parter enn de involverte, som man også skal ta hensyn til i de juridiske prosessene. 

Hvorfor søke profesjonell rådgivning hos Advokatfirmaet Danielsen & Co sine familerettsadvokater?

Skoghøy-saken gir et innblikk i de utfordrende sidene ved familieretten, der personlige konflikter, anklager og juridiske spørsmål veves sammen. Den demonstrerer behovet for å håndtere slike saker med forsiktighet og forståelse for de enkelte partenes unike omstendigheter.

Våre familierettsadvokater i Advokatfirmaet Danielsen & Co. kan gi personlig veiledning basert på din spesifikke situasjon og hjelpe deg med å forstå din og andres side av saken – så vel som dine rettigheter i et komplekst fagområde.
Vi har lang og utstrakt erfaring innenfor advokattjenester innen temaet familierett. For mer informasjon, besøk vår informasjonsside om våre tjenester som familierettsadvokat.

Vil du vite mer om oss og vårt engasjerte team av advokater, besøk siden om oss.

Jus kan endre seg over tid, og dette må ikke anses som konkret rådgivning. For rådgivning, kontakt oss.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *