Utsatt for ærekrenkelse på nettet? Våre ærekrenkelsesadvokater tilbyr hjelp!

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Utsatt for ærekrenkelse på nettet? Våre ærekrenkelsesadvokater tilbyr hjelp!

Bruken av internett har ført til flere krenkelser som er vanskelig å kontrollere, og nesten halvparten av nordmenn mellom 16 og 79 år har opplevd å bli krenket på nett. Dersom dette forårsaker skade på ditt omdømme eller din æresfølelse, kan du ha krav på erstatning. Da kan det være nyttig å vite at våre advokater spesialiserer seg på ærekrenkelser på nettet. 

Flere opplever ærekrenkelser på internett 

I en verden hvor digital tilstedeværelse har blitt like viktig som den fysiske, er behovet for juridisk beskyttelse av personlig og forretningsmessig omdømme større enn noen gang. Ifølge Statistisk sentralbyrå har 47 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år støtt på krenkende meldinger på nettet. Tallet øker til 65 prosent i aldersgruppen 25 og 34 år. Dette viser at andelen som opplever å bli krenket på nettet øker. 

Negativ omtale på nettet kan føre til varige skader på en persons eller virksomhetens omdømme. Dette gjelder enten det er falske anklager på sosiale medier, skadelige artikler publisert på nettet, eller negativ omtale i en video. Ved slike tilfeller kreves det en spesialisert tilnærming for å kunne håndtere dem effektivt. 

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Utsatt for ærekrenkelse på nettet? Våre ærekrenkelsesadvokater tilbyr hjelp!

Reager raskt for å stoppe publiseringen

Utfordringene er mange og komplekse når det kommer til beskyttelse av omdømme og håndtering av ærekrenkelser på internett. I den moderne tidsalder skjer alt med en voldsom hastighet, og på nett sprer ondsinnet informasjon seg som ild i tørt gress. Dersom støtende eller skadelig innhold er i ferd med å bli publisert digitalt vil det være tilnærmet umulig å få det fjernet. Til det er spredningsfaren for høy. 

I slike sammenhenger er det viktig at du agerer raskt og bruker en ærekrenkelsesadvokat som er eksperter på ærekrenkelser på nettet. Slik kan det raskt opprettes kontakt med de som står bak publiseringen og man kan søke hjelp via domstolene for å få en midlertidig forføyning (hasteavgjørelse) for å stoppe publiseringen.

Våre ærekrenkelsesadvokater kan bistå med hjelp

Omdømmet er en av de mest verdifulle eiendelene hos enhver person eller virksomhet, og denne kan bli svekket på flere måter gjennom ærekrenkelse på internett. På grunn av den digitale medierevolusjonen og fremveksten av sosiale plattformer, kan et omdømme lide skade på flere måter enn noen gang tidligere. 

Er du usikker på om du har rett på erstatning for ærekrenkelse, eller trenger hjelp med å få avpublisert innholdet? Våre ærekrenkelsesadvokater har lang erfaring med å undersøke, vurdere og slå tilbake ærekrenkelser på nettet. Vi tilbyr skreddersydd juridisk rådgivning for å beskytte mot ærekrenkelser på digitale flater.

kontakte oss her for å bestille en konsultasjon

Vi hjelper til med å vinne frem i rettssystemet

Å søke erstatning for ærekrenkelse krever en dyptgående forståelse av både nasjonal og internasjonal lovgivning. Alminnelige ærekrenkelser er i all hovedsak ikke straffbare, og du vil i få tilfeller få støtte fra det offentlige. I tillegg blir, uheldigvis, krenkelse av privatlivets fred eller hatefulle ytringer sjeldent prioritet hos politiet. 

Det kan derfor være vanskelig å få drevet frem en straffesak, og ikke minst få en fellende dom. Derfor er det viktig med advokater som er eksperter på ærekrenkelse på nettet. 

Vårt firma har representert rundt halvparten av alle ærekrenkelsessaker i Norge og har lang og bred erfaring om ærekrenkelser på nettet. Gjennom forhandlinger eller runder i rettsapparatet er vi beredt til å benytte vår kompetanse for å sikre deg vernet du har rett på – og sørge for at eventuelle skader gjøres opp ved erstatning og oppreisning.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Ofte stilte spørsmål

Hva gjør jeg hvis jeg blir krenket på nett?

Hvis du er blitt krenket på nett og dette kan ha forårsaket skade på ditt omdømme eller din æresfølelse, kan du ha rett på både økonomisk og ikke-økonomisk erstatning. I så fall bør du kontakte en ærekrenkelsesadvokat som spesialiserer seg på området. 

Hva er digital krenkelse?

Det inkluderer blant annet publisering av falske påstander eller krenkende kommentarer. Hvis du eller ditt selskap er utsatt for ærekrenkelse på nettet kan du ha krav på erstatning. For å ta saken videre, bør du kontakte ærekrenkelsesadvokat på internett.

Er ærekrenkelse på nettet straffbart? 

Ved grove tilfeller kan ytringer på digitale flater straffes. Dersom du er utsatt for ærekrenkelse vil du kunne ha krav på erstatning. Våre ærekrenkelsesadvokater kan bistå med hjelp. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *